CATMON MARCH
Lyrics: Henrito Romo       Music: Renato Aguanta

Oh akong lungsod nga pinalangga
Ning dughan gipakamutya
Sa nanglabay nga katuigan
Sa kanunay gi-amomahan
Ni Bathala gipanalipdan
San Guillermo ang manlalaban
Sa mga tuig ug sa kahangturan
Sa pagtu-o gihiusa ang tanan (Repeat)

Chorus:

Oh Catmon mahal kong lungsod
Unsay mahimo ko
O Catmon mahal kong lungsod
Ako maghalad kanimo

Bridge:

Ari na kamo kaigso-onan
Sa pagpauli mag-ambahan
Atong duawon katigulangan
Buhi o na-a sa lubnganan
Pasalamatan tan’g Dios nga Gino-o
Magsinulog kang San Guillermo

Finale:

Lungsod kini ang saad ko
Bisan asa man ako
Mopauli gayud kanimo… (2x)

 

BACK TO TOP